Warszawa; wykonanie 2 szt. mobilnych kotłowni kontenerowych, olejowych o mocy 460 kW każda

tl_files/referencje/stolczne-przeds1.jpg

tl_files/referencje/stolczne-przeds-2.jpg

tl_files/referencje/bart33.jpg