Jak dobrać wielkość kotła?

O doborze wielkości mocy cieplnej kotła decydują dane dotyczące budynku. Przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepło w obiekcie, uwzględnia się szereg parametrów, takich jak: przeznaczenie pomieszczeń, rodzaj przegród budowlanych, przeszklenie, ilość powietrza wentylacyjnego, położenie budynku w jednej z pięciu stref klimatycznych Polski i szereg innych. Oszacowanie wielkości kotła jedynie w zależności od kubatury obiektu nie jest miarodajne. Projektant instalacji centralnego ogrzewania, po dokonaniu obliczeń cieplnych obiektu, dobiera wielkość kotła. Długoletnie doświadczenia eksploatacyjne wykazały, że najwyższą sprawność osiągają kotły pracujące przy normalnym obciążeniu. Nieopłacalny ekonomicznie jest dobór kotła o wyższej wydajności cieplnej niż obliczeniowa. Rosną nie tylko nakłady inwestycyjne (większy kocioł kosztuje drożej), ale też koszty eksploatacyjne wyrażające się zwiększonym zużyciem paliwa. Aby zapewnić ekonomiczną prace kotłowni w ciągu całego roku, zamiast jednego dużego kotła można dobrać kilka mniejszych kotłów pracujących w kaskadzie. Przez regulacje wydajności cieplnej jednego z kotłów i załączanie lub wyłączanie pozostałych, możliwe jest sterowanie całego układu. W okresie letnim pracuje jeden kocioł przygotowujący ciepłą wodę użytkową. Dodatkową zaletą kaskady jest zapewnienie ciągłości dostawy energii w przypadku awarii jednego z kotłów.