Jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie kotłowni?

Pomieszczenie kotłowni lokalizuje się w piwnicy lub na poddaszu budynku (kotły gazowe). W celu optymalnego rozprowadzenia ciepła wskazane jest centralne jej usytuowanie na planie pojedynczego budynku lub założenia wieloobiektowego. Kocioł powinien być zainstalowany możliwie najbliżej przewodu kominowego. Odległość tylnej ściany kotła od komina nie może być większa niż czwarta część wysokości komina. Kotłownia musi być wyposażona w kanały wentylacji , zarówno nawiewnej, jak i wywiewnej, umieszczone w przeciwległych ścianach. Wylot z kanału nawiewnego powinien znajdować się nie wyżej niż 0,5 m od poziomu podłogi, natomiast wlot kanału wywiewnego pod sufitem. Powierzchnia przekroju kanału wywiewnego powinna być dwa razy mniejsza od powierzchni przekroju kanału nawiewnego. Zazwyczaj kanał nawiewny sytuuje się na ścianie zewnętrznej, a kanał wywiewny na ścianie wewnętrznej. Wysokość kotłowni musi przekraczać 2,2 metra . Kubatura kotłowni gazowej wynika każdorazowo z obliczeń, w których przyjmuje się nie mniej niż 1 m3 na 4,65 kW mocy cieplnej palników. Wszystkie przegrody otaczające kotłownię, to znaczy ściany i stropy, muszą być wykonane z materiałów ognioodpornych i gazoszczelnych. W centralnej części pomieszczenia kotłowni należy przewidzieć kratkę ściekową. Podłoga powinna być wykonana ze spadkiem 1% w kierunku odpływu. Drzwi do kotłowni muszą się otwierać na zewnątrz. Na każde 100 m3 kubatury pomieszczenia, powinno przypadać nie mniej niż 2,5 m2 okien.

Na pewno szczególną uwagę zwrócić należy aby pomieszczenie, w którym pracują kotły było pomieszczeniem czystym i pozbawionym kurzu ( glazura, terrakota itp. ). Związane jest to z tym, iż palniki gazowe i olejowe zasysają z otoczenia ( pomieszcza 0 bardzo duże ilości powietrza niezbędnego do procesu spalania. Im powietrze jest bardziej zanieczyszczone ( zapylone ) tym proces spalania przebiega gorzej, a urządzenie wymaga częstszego serwisu i jego żywotność znacznie się skraca.