Jaki wybrać kocioł?

Każdy nowoczesny układ wymaga spełnienia dwóch warunków:

  • oszczędności energii,
  • ochrony środowiska.

Zaznaczyć tutaj trzeba, że od 1 stycznia 1998 roku weszły w życie zaostrzone przepisy dotyczące emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dla oszczędności energii konieczne jest wytworzenie tylko takiej minimalnej ilości energii jakiej wymaga ogrzewany obiekt. W praktyce przy zastosowaniu kotłów opalanych węglem nie jest możliwe spełnienie tych wymogów. Węgiel zawiera zbyt duże ilości siarki , a przy jego spalaniu wytwarzają się również zbyt duże ilości tlenków azotu i innych szkodliwych związków. W związku z tym nowoczesne kotłownie bazują na nośnikach energii takich jak gaz ziemny, gaz płynny (propan) i olej opałowy. Zastosowanie tych nośników energii umożliwia również precyzyjne sterowanie ilością dostarczonego ciepła przez montaż regulatorów. Producenci kotłów (pieców) proponują tu szereg różnych rozwiązań konstrukcyjnych.

KOTŁY (PIECE) WISZĄCE

Charakteryzują się niewielkimi gabarytami i estetyczną obudową. Praca ich jest bardzo cicha dlatego mogą być montowane w kuchniach czy też w łazienkach pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów technologicznych. Chodzi tu o zapewnienie dostępu powietrza procesu spalania, zapewnienie wentylacji wywiewnej lub też zapewnienia odpływu gazu przy podłodze pomieszczenia – w przypadku propanu. Kotły (piece) te dzielą się na jednofunkcyjne i dwufunkcyjne. Mogą być źródłem ciepła dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w domkach jednorodzinnych, samodzielnie ogrzewanych mieszkaniach w kamienicach, sklepach, warsztatach, pomieszczeniach biurowych etc. Posiadają palniki atmosferyczne przystosowane do opalania gazem ziemnym, gazem miejskim (występuje jeszcze w niektórych regionach kraju) lub gazie płynnym (propanem z butli). Kotły (piece) wiszące są kotłami stalowymi. Ogranicza to ich trwałość do kilkunastu lat. Zaletą ich jest stosunkowo niska cena – kocioł wiszący to właściwie kompletna kotłownia w jednym opakowaniu.Producenci VIESSMANN, VAILLANT, BUDERUS, SAUNIER DUVAL.

Kotły (piece) jedno funkcyjne

Są to urządzenia przeznaczone w układzie zamkniętym instalacji o wymuszonym obiegu wody grzewczej. Najczęściej wyposażone są w pompę obiegową i naczynie przeponowe. Posiadają one regulację automatyczną współpracującą z termostatem pokojowym. Przeznaczone są do ogrzewania obiektów o kubaturze ca 750 m3 docieplonych standardowo.

Kotły (piece) dwufunkcyjne

Kotły dwufunkcyjne łączą zalety kotła centralnego ogrzewania i przepływowego gazowego podgrzewacza wody zwanego również piecykiem łazienkowym bądź termą gazową. Są one również przeznaczone do pracy w zamkniętym układzie c.o. Posiadają wzbiorcze naczynie przeponowe i wyposażone są w układy regulacji, co pozwala na całkowicie automatyczną pracę kotłów. Układ automatycznej regulacji posiada priorytet ciepłej wody użytkowej. Oznacza to, że woda jest podgrzewana w momencie jej poboru. Po zakończeniu korzystania z ciepłej wody, kocioł automatycznie wraca do funkcji grzania c.o. Kotły wiszące dwufunkcyjne przystosowane są do współpracy ze sterownikiem pokojowym lub regulatorem pogodowym z czujką zewnętrzną. Niedogodnością kotłów dwufunkcyjnych są ograniczenia w ilości wytwarzania ciepłej wody użytkowej (praktycznie max 10l/min). Wystarcza jej dla natrysku, umywalki czy zlewozmywaka, ale przy napełnianiu wanny mogą się już pojawić problemy.

Kotły (piece) z zamkniętą komorą spalania

Należą do grupy kotłów wiszących. Są to urządzenia zarówno jednofunkcyjne jak i dwufunkcyjne. Cechą charakterystyczną tych urządzeń jest odseparowanie komory spalania. Oznacza to, że powietrze do spalania zasysane jest odrębnym kanałem z zewnątrz budynku. Zaletą tych kotłów jest to, że mogą być instalowane w zamkniętych niewielkich pomieszczeniach lub w obiektach, w których nie ma dostępu do komina. Można je instalować również tam gdzie występują agresywne opary np. w pralni chemicznej.

Kotły (piece) kondensacyjne

Stanowią jedno z najnowszych rozwiązań techniki grzewczej. Wyróżniają się bardzo wysoką sprawnością wynikającą z tego, że kotły tej konstrukcji odzyskują ciepło skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. Teoretyczna sprawność kotłów kondensacyjnych wynosi ponad 100% ( 106 – 110% ). Najczęściej rozpowszechnione w tej grupie są kotły stalowe wiszące zarówno jedno jak dwufunkcyjne.

Kotły (piece) wiszące ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody

Jak wspomniano wcześniej niedogodnością dwufunkcyjnych kotłów wiszących jest brak komfortu ciepłej wody użytkowej. Aby poprawić tę sytuację producenci kotłów wiszących proponują kotły z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody. Pozwala to zmagazynować pewną ilość ciepłej wody i dysponować nią przez pewien czas. Znosi to częściowo ograniczenia ilościowe ciepłej wody. Najczęściej wbudowane zasobniki mają pojemność od 25 do 50.

Kotły (piece) elektryczne

Jednym ze źródeł ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania może być kocioł gdzie nośnikiem energii jest prąd elektryczny. Urządzenia te charakteryzują się dużą sprawnością i niewielkimi wymiarami. Wymagają jednak dużych mocy zainstalowanych i zasilania trójfazowego. Musimy jednak pamiętać, że prąd elektryczny jest najdroższym nośnikiem energii. Dodatkową zaletą kotłów elektrycznych jest brak spalin, a tym samym brak konieczności zapewnienia układów ich odprowadzenia. Nie wymagają również nawiewu i wentylacji.

KOTŁY (PIECE) STOJĄCE

Tam, gdzie wymagane są większe moce urządzeń stosowane są kotły stojące. Z uwagi na swoje gabaryty i ciężar mogą one być stosowane w wydzielonych, specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach – kotłowniach. Wielkości pomieszczeń, ich usytuowanie i zagospodarowanie regulują odrębne przepisy. Określają one również sposób doprowadzania powietrza do spalania, wentylacji, odprowadzania spalin, zabezpieczenia kotłów i instalacji grzewczej i gazowej. Ze względu na materiał użyty do ich wykonania kotły stojące dzielą się na stalowe i żeliwne. Żeliwo jest najlepszym materiałem do produkcji kotłów. Charakteryzuje się wysoką trwałością. Przy prawidłowej eksploatacji, żeliwo osiąga trwałość do 40 lat. W przypadku kotłów opalanych olejem opałowym, żeliwo praktycznie jest niezastąpionym materiałem. Tylko względy techniczne ograniczają wielkość kotłów żeliwnych do mocy 1200 kW. Ze względu na konstrukcję palników kotły dzielimy na:

  • kotły gazowe z palnikami atmosferycznymi
  • kotły z palnikami nadmuchowymi (wentylatorowymi).

Przy oleju opałowym palnik jest tylko nadmuchowy.