Czy w nowoczesnych kotłowniach potrzebny jest serwis?

Zgodnie z artykułem 62 ustawy o Prawie Budowlanym obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawane okresowej kontroli przynajmniej raz w roku. Dotyczy to także kotłów grzewczych, które podczas standardowej pracy narażone są na duże zużycie eksploatacyjne. Dlatego zaleca się systematyczna konserwację tych urządzeń. Według obliczeń specjalistów z branży instalacyjno-grzewczej średni czas pracy palnika (jednego z głównych elementów kotła) w ciągu roku wynosi ok. 2000 godzin. Dla porównania w tym samym czasie eksploatacja samochodu osobowego przy średniej prędkości 50 km/godz. spowoduje przebieg 100 000 km. Taki przebieg według warunków gwarancji obliguje właściciela pojazdu do mniej więcej sześciokrotnej wizyty w serwisie. W zasadzie żaden kierowca nie ma obiekcji co do słuszności przeprowadzenia przeglądu konserwacyjnego auta. Dlaczego jest inaczej w przypadku urządzeń grzewczych?Systematyczna konserwacja gwarantuje brak usterek wynikających ze zużycia eksploatacyjnego poszczególnych części, a także eliminuje niespodziewane awarie i wszystkie wiążące się z tym konsekwencje. Poza tym oznacza to mniejsze koszty eksploatacji przy wyższym komforcie obsługi, a także większe bezpieczeństwo eksploatacji. Należy zawsze pamiętać o czystym rachunku ekonomicznym, bowiem niekonserwowane urządzenia oznaczają wyższe opłaty za gaz (olej), ponieważ zabrudzony wymiennik czy palnik ma niższa sprawnośćNowoczesne urządzenia grzewcze wymagają właściwej obsługi i nadzoru. Szczegółowe warunki określone są w instrukcjach obsługi. Prawidłowa eksploatacja urządzeń wpływa na ich trwałość i niezawodność. Sprawne, dobrze ustawione i wyregulowane urządzenia to wymierne oszczędności w kosztach eksploatacyjnych. Co powinien sprawdzić serwisant podczas przeglądu urządzeń gazowych i olejowych:

W kotle gazowym:

 • wyczyścić i sprawdzić palnik,
 • wyczyścić i sprawdzić wymiennik ciepła,
 • wyczyścić ruszt i przewód spalinowy łączący kocioł z kominem,
 • sprawdzić szczelność przyłącza gazowego i automatyki gazowej,
 • skontrolować nastawy mocy,
 • skontrolować armaturę zabezpieczającą oraz naczynia ciśnieniowe,
 • skontrolować czujnik wypływu spalin,
 • odpowietrzyć układ.

W kotle olejowym:

 • wyczyścić i wyregulować palnik zgodnie z zaleceniami producenta (sprawdzić zabezpieczenia, skontrolowac ewentualnie wymienić dysze, , skontrolować elektrody),
 • sprawdzić i oczyścić wymiennik ciepła,ˇ sprawdzić filtr oleju,
 • przeprowadzić analizę spalin.

Dodatkowo w kotle dwufunkcyjnym:

 • skontrolować działanie priorytetu ciepłej wody użytkowej i wymienić zużyte elementy,
 • skontrolować czujnik przepływu wody grzewczej,
 • skontrolować działanie regulacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

W zasobniku ciepłej wody:

 • usunąć zanieczyszczenia z zasobnika,
 • skontrolować stan anody ochronnej,
 • skontrolować regulator temperatury ciepłej wody użytkowej, zawór trójdrozny lub pompę ładującą,
 • sprawdzić działanie elementów zabezpieczających zasobnik – grupy bezpieczeństwa, naczynia przeponowego, zaworu zwrotnego, reduktora ciśnienia

Pamiętać trzeba też:

 • W większości nowych instalacji mamy do czynienia z pompami przewodowymi montowanymi bezpośrednio na przewodzie i smarowanych wodą z instalacji grzewczej. Konstrukcja takich pomp zwalnia nas z przeglądów, ale pompy te mogą nam sprawić kłopot, gdy stoją dłuższy czas. Drobinki zawiesin znajdujące się w wodzie instalacyjnej osadzają się między łożyskiem a obudową. Może się zdarzyć, że po ponownym włączeniu pompa nie ruszy.
 • Co najmniej raz w roku najlepiej przed sezonem grzewczym, mistrz kominiarski musi zbadać drożność przewodów dymowych i wentylacyjnych.

Reasumując. Urządzenia , które nie są regularnie konserwowane, częściej ulegają awariom, a koszt konserwacji jest znacznie niższy od kosztu prac serwisowych realizowanych po wystąpieniu usterki.