Jak zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

Tradycyjne instalacje centralnego ogrzewania w budynkach zasilanych z ciepłowni miejskich lub kotłowni lokalnych nie zapewniają prawidłowej B gospodarki ciepłem, ani też nie umożliwiają oszczędności energii. W R związku z ciągle rosnącymi kosztami energii, w interesie użytkowników jest podjęcie działań zmierzających do zmodernizowania ogrzewania. Pierwszym krokiem w modernizacji jest zwykle wprowadzenie opomiarowania zużycia energii cieplnej i montaż na grzejnikach zaworów termostatycznych. Realizuje się to przez zainstalowanie w węźle cieplnym ciepłomierza, a na grzejnikach podzielników kosztów. Pozwala to na indywidualne rozliczenie każdego mieszkańca ze zużytego ciepła. W dalszym etapie, aby umożliwić regulację dostawy ciepła do obiektu, konieczna jest modernizacja węzłów cieplnych. Polega ona na zastosowaniu wymiennika ciepła, regulatorów podpionowych i regulatora pogodowego sterującego pracą wymiennika ( kotła ). Wskazane też jest zmodernizowanie systemu odpowietrzenia przez zastosowanie na pionach odpowietrzników automatycznych.

W miarę możliwości finansowych wskazana jest wymiana starych grzejników żeliwnych na nowoczesne o małej pojemności wodnejTak wykonana modernizacja zapewni właściwą gospodarkę cieplną obiekt