Jak zmodernizować kotłownię?

Zaostrzone przepisy Ochrony Środowiska oraz koszty i trudności wynikające z eksploatacji kotłowni tradycyjnych opalanych węglem, zmuszają coraz większe grono użytkowników do analizy możliwości modernizacji kotłowni na bardziej nowoczesną i ekologiczną. Rozpatrując modernizację kotłowni należy zacząć od wyboru nośnika energii. Każdą modernizację ( nową inwestycję ) należy zacząć od projektu technicznego, w którym dokonane zostaną obliczenia zapotrzebowania ciepła i wybór wariantu modernizacji. Modernizacja kotłowni to nie tylko wymiana kotłów na nowoczesne. Pociąga ona za sobą szereg następnych zmian.

Podstawowe z nich to:

  • zmiana instalacji z systemu otwartego na zamknięty,
  • modernizacja technologii kotłowni,
  • wprowadzenie lub wymiana pomp obiegowych,
  • wprowadzenie zabezpieczeń kotłowni zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prace adaptacyjno – budowlane pomieszczenia kotłowni (w nowoczesnych kotłowniach musi być czysto). Zbyt duże ilości kurzu powodują zatkanie palników i awarie automatyki,
  • wstawienie wkładu kominowego ze stali szlachetnej,
  • wykonanie magazynu olejowego w przypadku kotłowni olejowej,
  • wykonanie posadowienia zbiornika propanu w przypadku kotłowni na gaz płynny,
  • wykonanie przebudowy instalacji nawiewno-wywiewnej,
  • wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej.

Wszystkie te elementy powinien przewidzieć projekt techniczny i konsultant z firmy kotlarskiej.